Acţionând pe un grup ţintă de aproximativ 156 de firme din Regiunea Vest, CERC - „Centrul regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE" va furniza firmelor din Regiunea Vest un serviciu care îşi propune susţinerea potenţialilor furnizori din industria auto şi a construcţiilor de maşini prin identificarea de potenţiali clienţi. Astfel CERC va oferi sprijin pentru:

Moderarea şi extinderea reţelei de cluster în industria auto a Regiunii Vest

  1. Informare rapidă şi de ultimă oră despre piaţă;
  2. Facilitarea de contacte cu potenţiali clienţi/furnizori;
  3. Acces favorizat la serviciile centrului prin aplicarea de tarife speciale;
  4. Promovarea firmelor membre la exterior către alte reţele, către clienţi regionali/naţionali /internaţionali;
  5. Reprezentarea sub egida centrului la expoziţii /târguri.
  6. Încurajarea de proiecte comune în reţea şi ajutor în obţinerea de finanţări etc.

Organizarea de evenimente

  1. Organizarea de conferinţe şi seminarii/ ateliere;
  2. Organizarea de târguri/ expoziţii.

Organizarea de evenimente de promovare, însoţite de demonstraţii tehnice pe echipamente pentru firmele furnizoare de scule/ accesorii care colaborează cu Centrul, poate aduce beneficii, venituri sau servicii complementare centrului.

Tel.: +40 799 790 723
E-mail: marketing@cerctm.ro