Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare a CERC îl constituie administrarea şi gestionarea proprietăţii nerezidenţiale a Municipiului Timişoara, intitulată: “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“, cu dotările tehnico – edilitare aferente.